Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η LAMDA Development από σήμερα το εγκριθέν στην από 07.07.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το “ΚΟΔ”) από την Εταιρία, συνολικού ποσού έως €320.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 320.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), σύμφωνα με την από 23.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η “Έκδοση”).

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η “Δημόσια Προσφορά”), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (“Η.ΒΙ.Π.”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Το Χ.Α. την 02.07.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

Lamda Development: Tο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 07.07.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. athexgroup.gr/el/web/guest/companiesnew-listings

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

της Εταιρίας
https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/έγγραφα-κοινού-ομολογιακού-δανείου.html

του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης “Τράπεζα Eurobank Α.Ε.”
https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae

του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”
https://www.piraeusbankgroup.com/lamdadevbond

του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου “EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”
https://www.euroxx.gr/gr/content/article/Lamda_Bond

του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου “ALPHA BANK A.E.”
https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia, και

του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι, καθώς και στα γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, “Τράπεζα Eurobank A.E.”, Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα και “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων “EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα, “ALPHA BANK A.E.”, Σταδίου 10, Αθήνα 10564 και “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” έδρα – Αιόλου 86, Αθήνα 10232.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία (τηλ. 210 7450600).

Facebook Comments