Ο οίκος Scope Ratings υποβάθμισε σήμερα την Τουρκία σε Β+ από ΒΒ- θέτοντας σταθερό outlook.

Οπως αναφέρει, η υποβάθμιση οφείλεται:

-Στην αύξηση του ρίσκου για τους κλάδους με έντονη παρουσία στο εξωτερικό, με μεγάλη έκθεση σε πιθανή υποτίμηση της τουρκικής λίρας και εκροές κεφαλαίων

-Στη σημαντική επιδείνωση που καταγράφεται τόσο στο δημοσιονομικό όσο και στο νομισματικό περιβάλλον στη χώρα.

Ο οίκος εκφράζει φόβους ότι τίθεται σε κίνδυνο η μακροχρόνια βιωσιμότητα της τουρκικής οικονομίας, καθώς είναι εκτεθειμένη σε ανισορροπίες όπως ο υψηλός πληθωρισμός και η αύξηση των επιπέδων χρέους. 

Facebook Comments