Μεγάλο μέρος των απωλειών από την ξενοδοχειακή αγορά, που ξεπέρασαν το 60% το πρώτο εξάμηνο του 2020, κατάφερε να ανακτήσει η Παπουτσάνης, μετά την απόφασή της να ξεκινήσει την παραγωγή αντισηπτικών, αξιοποιώντας το εργοστάσιο στη Ριτσώνα Ευβοίας.  

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν, όπως προγραμμάτιζαν, με συνέπεια ο τζίρος από τα επίμαχα προϊόντα να… καταποντιστεί. «Η μείωση ήταν πιο έντονη στην εγχώρια αγορά, αγγίζοντας το 71%, ενώ οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Με δεδομένη την τρέχουσα εικόνα της ξενοδοχειακής αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό εκτιμάται ότι και κατά το δεύτερο εξάμηνο θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων».

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Παπουτσάνης, κ. Μενέλαο Τασόπουλο, η είσοδος στην αγορά των βιοκτόνων και απολυμαντικών βοήθησε, ώστε να ανακτηθεί μέρος των απωλειών από την ξενοδοχειακή αγορά, ενώ έδωσε και την ευκαιρία στην εταιρεία να καλύψει – στο βαθμό, που μπορούσε – την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για προσιτά αντισηπτικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι, έχοντας λάβει και την οριστική άδεια παραγωγής, έχει πλέον τη δυνατότητα να αυξήσει τη γκάμα των σχετικών προϊόντων, καθώς και να προχωρήσει σε εξαγωγές αυτών.

Πως κινήθηκαν οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων στο 6μηνο

Ισχυρές ήταν οι επιδόσεις της Παπουτσάνης στο 6μηνο του 2020 στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, που δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα:

  • Επώνυμα προϊόντα: Αυξήθηκε κατά 100% το επίμαχο διάστημα, ωφελούμενη από την αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. «Η αυξητική τάση των πωλήσεων της κατηγορίας αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, χωρίς, όμως, να μπορεί να εκτιμηθεί το ακριβές ύψος αυτής», σχολιάζει η εταιρεία.
  • Προϊόντα τρίτων, ιδιωτική ετικέτα: Παρουσίασε αύξηση κατά 134% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων της, που είχε ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η ζήτηση όλων των πελατών εσωτερικού και εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής ήταν ενισχυμένη. Τέλος η εν λόγω κατηγορία ενισχύθηκε περαιτέρω και από τις πωλήσεις αντισηπτικών σε εγχώριους βιομηχανικούς πελάτες. «Εκτιμάται ότι η καλή πορεία της κατηγορίας θα συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους, δεδομένου ότι ήδη ξεκίνησε και η νέα συνεργασία με πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία για την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους των ευρωπαϊκών τους αναγκών σε στερεό σαπούνι», υπογραμμίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.
  • Σαπουνόμαζες: Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως σε εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 47%. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου, αλλά και τη γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων.

Σε πλήρη ανάπτυξη το επενδυτικό πρόγραμμα

Σε πλήρη ανάπτυξη είναι το επενδυτικό πρόγραμμα της Παπουτσάνης, με τη διοίκηση της εταιρείας να έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό – αρχές του 2021 – της παραγωγικής ικανότητας σε στερεό σαπούνι (καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση, που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά) και, παράλληλα, την περεταίρω μείωση του παραγωγικού κόστους.

Την ίδια χρονική περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή συνθετικού σαπουνιού. «Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, μέσω σύναψης δύο ομολογιακών συμβάσεων, για να υποστηρίξει το αναπτυξιακό της πλάνο και εστιάζει στην βελτίωση των λειτουργικών της ροών», υπογραμμίζεται στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 30.06.2020 ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ στα τέλη του περασμένου έτους.

Αγγελική Βελεσιώτη

Facebook Comments