Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου έχει προθεσμία η Folli Follie να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της, καθώς μέχρι τότε όρισε το δικαστήριο την προστασία στο πλαίσιο της προσφυγής της στο άρθρο 106α του ΠτΚ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο (17/6) η εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η αίτηση κατατέθηκε με τη συναίνεση της Ad Hoc Ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων Schuldschein της εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων.

Στις 24 Ιουνίου συζητήθηκε και εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας για την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της.

Καθώς βγήκε η σχετική απόφαση, αναμένονται ανακοινώσεις από την εισηγμένη εταιρεία.

Facebook Comments