Σε υποβάθμιση της Τουρκίας σε Β από Β+ προχώρησε η Scope Ratings την Παρασκευή με αρνητικές προοπτικές όσον αφορά στα μακροπρόθεσμα συναλλαγματικά της αποθέματα λόγω επιδείνωσης στη δυνατότητα του κράτους να εξυπηρετήσει χρέος σε ξένο νόμισμα μετά τη σχετική εξάντληση μέρους των συναλλαγματικών αποθεμάτων για να συγκρατήσει την πτώση της λίρας αλλά και των ελλειμμάτων που παρατηρούνται στο ισοζύγιο τρεχουσών.

Η υποβάθμιση οφείλεται στην επιδείνωση της ικανότητας της χώρας να εξυπηρετεί πληρωμές χρέους σε ξένο νόμισμα μακροπρόθεσμα. Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, υποχώρησαν στα $84,4 δισ. τον Νοέμβριο από το υψηλό των $134,6 δις στις αρχές του 2020, αναφέρει η έκθεση του οίκου αξιολόγησης.

Η αυξανόμενη χρήση swaps σε ξένο νόμισμα – $58 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου από$4 δις τον Φεβρουάριο του 2019 – με τις τουρκικές τράπεζες επιδεινώνει περαιτέρω την εικόνα.

Facebook Comments