Με ορόσημο την 9η Δεκεμβρίου, οπότε και συνέρχεται η συνέλευση των ομολογιούχων της για να εγκρίνουν το τελικό σχέδιο εξυγίανσης, η Folli Follie κοινοποίησε στις χρηματιστηριακές αρχές τη σχετική παρουσίαση που έκανε στους πιστωτές της.

Η παρουσίαση προβλήθηκε στους πιστωτές της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Webinar της 25ης Νοεμβρίου και δημοσιεύεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε όλους τους πιστωτές πριν την υποβολή των ψήφων τους. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου ορίστηκε ως ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης των ομολογιούχων για την τελική έγκρισή τους στο σχέδιο εξυγίανσης.

Facebook Comments