Δώρο Χριστουγέννων σε τρεις δόσεις, οι δύο έως τις 21 Δεκεμβρίου και η τρίτη το αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 2021 θα λάβουν οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί μία ή και περισσότερες φορές σε αναστολή μεταξύ του διαστήματος από 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Η σχετική υπουργική απόφαση υπεγράφη από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον συναρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη και ορίζει ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν:

Α) έως τις 21 Δεκεμβρίου, από τους εργοδότες το ποσό του δώρου που αντιστοιχεί στα διαστήματα κατά τα οποία εργάζονταν μεταξύ της 1η Μαίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Ο υπολογισμός θα γίνει επί το ονομαστικού τους μισθού.

Β) επίσης έως τις 21 Δεκεμβρίου, από το κράτος, την αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί για το διάστημα αναστολών από την 1η Μαΐου ως τις 30 Νοεμβρίου. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το ύψος της ειδικής αποζημίωσης που έλαβαν ανάλογα το διάστημα της αναστολής ( για τον Νοέμβριο βάση υπολογισμού θα είναι τα έως 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες τα 534 ευρώ).

Γ) έως τι 31 Ιανουαρίου του 2021 θα λάβουν από το κράτος την αναλογία του δώρου που αφορά τις αναστολές για τον μήνα Δεκέμβριο, ήτοι το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Facebook Comments