Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, η συμφωνία με την RWE για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW, μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος.

H ΔΕΗ, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 9.3.2020, ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε συμφωνητικό συνεργασίας (Head of Terms), μεταξύ της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της RWE Renewables GmbH, με σκοπό την από κοινού συνεισφορά και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος (JVCo).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, τα ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε..

Facebook Comments