Επαναλαμβάνει τη σύσταση “buy” για τη μετοχή του ΟΤΕ η Citigroup, σημειώνοντας πως βλέπει ράλι της τάξης του 58% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό και ισχυρή μερισματική απόδοση.

Ο ΟΤΕ παραμένει ένα ασφαλές trade για το reopening της οικονομίας, δεδομένου του σταθερού ισολογισμού του, με τις επιδόσεις του να παραμένουν ελκυστικές, ενώ το περιθώριο για αναβαθμίσεις της κερδοφορίας είναι υψηλό εάν και όταν χαλαρώσουν τα lockdowns, όπως τονίζει. Η Citi δίνει τιμή-στόχο τα 20 ευρώ και αναμένει μερισματική απόδοση της τάξης του 5,4%, κάτι που θα προσφέρει αποδόσεις άνω του 63% στους επενδυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της στρατηγικής μείωσης κόστους το 2021, η αμερικάνικη τράπεζα βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου για τους στόχους που τέθηκαν για το 2021.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Citi, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου και του έτους 2020 του ΟΤΕ, τα έσοδα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σημείωσαν βελτίωση, ενώ οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)  παρέμειναν ισχυροί. Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία σημείωσε αρνητικά περιθώρια στο δ’ τρίμηνο (εν μέρει λόγω του εφάπαξ κόστους και των προσαρμογών). Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) του ΟΤΕ ύψους 656 εκατ. ευρώ κινήθηκαν άνετα πάνω από τον στόχο των 615 εκατ. ευρώ. Οι FCF ύψους 413 εκατ. ευρώ, ήταν επίσης πολύ πάνω από τον στόχο των 350 εκατ. ευρώ. Για το 2021, ο ΟΤΕ προβλέπει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές στα 575 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές στα 480 εκατ. ευρώ. Με βάση τις FCF, ο ΟΤΕ αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους κατά 20%, με το μέρισμα ανά μετοχή να αυξάνεται κατά 24% στα 0,68 ευρώ και ένα buyback μετοχών ύψους 167 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά του ΟΤΕ δεν έχουν επηρεαστεί τόσο όσο στο β’ τρίμηνο του 2020 και κατά το πρώτο lockdown, επισημαίνει η Citi. Οι πρόσφατες προσαρμογές τιμών στην κατηγορία του prepaid φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο. To MSR μειώθηκε κατά 2,5% έναντι -8,1% στο γ’ τρίμηνο, με την τάση ex-roaming λιανικής στο -1%. Η Citi αναμένει ένα παρόμοιο (αν όχι ελαφρώς ασθενέστερο) αποτέλεσμα στο α’ τρίμηνο του 2021, δεδομένης της επέκτασης του lockdown, αλλά εκτιμά πως μια απότομη ανάκαμψη θα ακολουθήσει από το β’ τρίμηνο και μετά.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει πολύ ισχυρά λειτουργικά μεγέθη στην Ελλάδα. Τα έσοδα λιανικής έχουν γίνει θετικά παρά τις μακροχρόνιες αντιξοότητες (που επηρεάζουν ιδιαίτερα το B2B σε τομείς όπως η φιλοξενία) και όπως και με τον κλάδο της κινητής, η Citi εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης κατά το άνοιγμα της οικονομίας.

Ο ΟΤΕ αναμένεται να αντιμετωπίσει υψηλότερους φόρους το 2021, κατά 80 εκατ. ευρώ, καθώς το 2020 επωφελήθηκε από εκπτώσεις φόρου από την πώληση της Albanian Mobile Communications (AMC) το 2019. Όμως το 2022, ο ΟΤΕ θα έχει περίπου 100 εκατ. ευρώ χαμηλότερους φόρους (από την πώληση της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία). Η διοίκηση αναγνωρίζει ότι καθώς οι στόχοι για τις ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν ξεπεραστεί τα προηγούμενα χρόνια, ο ΟΤΕ μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσθετων αποδόσεων για να “διορθώσει” την οποία “υπο-διανομή” έχει γίνει (οι διανομές καταβλήθηκαν με βάση τους αρχικούς στόχους).

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments