Την διατήρηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την εταιρεία ICAP Group A.E. και την  διαβάθμιση της εκ νέου σε Α γνωστοποίησε σήμερα η “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.”, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από τα Προγράμματα Έκδοσης των δύο Κοινών Ομολογιακών της Δανείων (ΚΟΔ 2018 και ΚΟΔ 2020), ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000 €) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (500.000.000 €) αντίστοιχα.

Facebook Comments