Σε συμφωνία για την απόκτηση των μετοχών του Λεωνίδα Μπόμπολα, προχώρησε η Reggeborgh Invest.

Όπως έγινε γνωστό οι δύο πλευρές ήλθαν σε συμφωνία για την απόκτηση των 26.882.023 μετοχών του Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ, ήτοι ποσοστό 12,5%.
Η εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς των μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 15 εργάσιμες ημέρες ήτοι μέχρι τις 28 Μαϊου.

Να σημειωθεί ότι δεν έγινε γνωστό το τίμημα της συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του περασμένου Μαρτίου η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε τη χρονική μετάθεση κατά δυο μήνες της άσκησης του call option “για την απόκτηση των 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ελλάκτωρ σε προσυμφωνημένη τιμή, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εισηγμένου ομίλου, ποσοστό που ανήκει στον κ. Λ. Μπόμπολα”.

Ο όμιλος Reggeborgh Invest κατέχει σήμερα άμεσα ποσοστό 14,17%  στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ ενώ η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της άμεσης συμμετοχής του στο 26,7218%.

Facebook Comments