Στα 8,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για το α τρίμηνο του 2021, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα 67,8 εκατ. ευρώ και να καταγράφουν έτσι μείωση 3,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 47,5 εκατ. ευρώ (από 51,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2020), με το συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 51,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 10,3%.

Οι Επενδυτικές Δαπάνες ανήλθαν σε 81,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 59,4% σε ετήσια βάση.

Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 64,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,2% έναντι 66,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Η εταιρεία κάνει λόγο για ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 591,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο’21 έχει προταθεί:

➢ Διανομή υπολοίπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,018 (αφορά την χρήση 2020 και θα υποβληθεί για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση) και
➢ μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,085 (χρήση 2021) συνιστώντας συνολική
προτεινόμενη καταβολή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

Facebook Comments