Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών είναι θετικές και αναμένεται σημαντικό rerating το επόμενο διάστημα, εκτιμά η Axia Research, τονίζοντας πως το επενδυτικό τους story βασίζεται στις βελτιωμένες μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας, αλλά – μεταξύ άλλων – και στα κεφάλαια που εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν φυσικά το επιτρέψει το μακροοικονομικό περιβάλλον και η εξέλιξη της πανδημίας. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, η Axia προχωρά σε επικαιροποίηση των εκτιμήσεων της για την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς μετά τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις με τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Διατηρεί τη σύσταση buy και για τις τρεις τράπεζες ενώ δεν βαθμολογεί την Alpha Bank, καθώς η Axia συμμετείχε ως bookrunner στην πρόσφατη ΑΜΚ.

Κατά την άποψή της,  οι τιμές των μετοχών των τριών τραπεζών συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τη “δίκαιη” αξία τους, και αναμένει σημαντικό re-rating της κερδοφορίας και των αποτιμήσεών τους.

Έτσι η Axia για την Eurobank δίνει τιμή-στόχο το 1,10 ευρώ με περιθώριο ανόδου 41%, για την Εθνική Τράπεζα η τιμή-στόχος παραμένει στα 4,30 ευρώ με περιθώριο ανόδου 83%, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 2,15 ευρώ με περιθώριο ανόδου 53%.

Όπως τονίζει, κατά μέσο όρο, οι τιμές-στόχοι που δίνει για τις Eurobank, Εθνική και Πειραιώς είναι περίπου 30% πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς και περίπου 40% πάνω από τα επίπεδο του Ιανουαρίου του 2020, δηλαδή πριν ξεσπάσει η πανδημία και η πρόοδος που έχουν σημειώσει στο μέτωπο των NPEs σε συνδυασμό με τους στόχους των επιχειρηματικών τους σχεδίων τα επόμενα τρίμηνα, έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ορατότητα, η οποία θεωρητικά, θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στις τιμές των μετοχών τους.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, οι προβλέψεις για τα κέρδη του 2022 είναι περίπου 70% πάνω από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus)  και περίπου 30% για το 2023, οι οποίες και μεταφράζονται σε P/E στο 5,2x για το 2022 και 4,3x για το 2023, σημαντικά χαμηλότερα από τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες διαμορφώνονται στο 8x. Επίσης, ο εκτιμώμενος δείκτης λογιστικής αξίας  P/TBV για το 2022 τοποθετείται από την Axia  στο 0.44x και για το 2023 στο 0.40x, έναντι 0.65x για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Μετά από μια σειρά κεφαλαιακών δράσεων και άλλων κινήσεων εκκαθάρισης των ισολογισμών τους (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης χαρτοφυλακίων NPE), οι ελληνικές τράπεζες είναι σε καλή θέση για να επικεντρωθούν πέραν από τους κινδύνους του ισολογισμού και να είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο τρίμηνο του 2021 έδειξε ότι καθώς επιταχύνεται η πρόοδος στα επιχειρηματικά τους σχέδια, οι κρίσιμες τάσεις όπως η μείωση των δαπανών, το ποσό των εισροών NPE από τα μορατόρια και η μείωση του κόστους κινδύνου, ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες. Η Axia υπογραμμίζει πως τα σχέδια μετασχηματισμού των ελληνικών τραπεζών στοχεύουν σε μονοψήφιο δείκτη NPE το 2021, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE να πλησιάζει το 10% το 2022-23.

Οι βελτιωμένες οικονομικές καταστάσεις και οι “καθαρότεροι” ισολογισμοί αναμένεται να υποστηριχθούν από δείκτες συνολικού κεφαλαίου στο 17% περίπου, όπως σημειώνει η Axia. Παρά τα σχόλια των διοικήσεων σχετικά με την πιθανή διανομή μερισμάτων, πιθανώς από τα κέρδη του 2022, η ίδια δεν ενσωματώνει καμία διανομή κεφαλαίου στους μετόχους στις εκτιμήσεις της.

Το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών στρέφεται γύρω από τις βελτιωμένες μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας. Η φιλική προς τις επιχειρήσεις ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης, οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι προγραμματισμένες επενδύσεις και τα έργα υποδομής, σε συνδυασμό με την όρεξη για επιχειρηματικότητα τα επόμενα χρόνια υποστηρίζουν τις θετικές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τονίζει η Axia.

Ως αποτέλεσμα, αναμένει ότι τα νέα δάνεια τα επόμενα χρόνια θα είναι πάνω από 20 δισ. ευρώ ανά έτος, κάτι που θα αντισταθμίσει την απώλεια των καθαρών επιτοκιακών εσόδων λόγω της μείωσης των NPEs, σε συνδυασμό με την αύξηση των προμηθειών, τη διατήρηση υπό έλεγχο των εξόδων και τη μείωση του κόστους κινδύνου σημαντικά κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στα καθαρά δάνεια.

Στους βασικούς κινδύνους για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, η Axia τοποθετεί: 1) τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον λόγω του συνεχιζόμενου αντίκτυπου της COVID-19, 2) τις αυξημένες προκλήσεις στην αντιμετώπιση του αποθέματος των NPEs (από πλευράς αναδιάρθρωσης / είσπραξης), 3) την ασθενέστερη ζήτηση για συναλλαγές χαρτοφυλακίου που θα επηρεάσουν τις τιμές, 4) το μειωμένο επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος από την πλευρά των οφειλετών, 5) την επιβράδυνση στην ανάκαμψη των τιμών ακινήτων, 6) το ρυθμιστικό περιβάλλον και 7) τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments