Έκπληξη! Η πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Mαρία Δαμανάκη έγινε μέλος στο Διοικητικό συμβούλιο της «Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ»(Μεγάλη Βρετανία, King George) ιδιοκτησίας της οικογένειας Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Συγκεκριμένα: Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ» προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ», συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Λασκαρίδη Χλόη
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Νανόπουλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Δρ. Χωμενίδης Αναστάσιος
Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Γαλανάκις Γεώργιος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεοχαράκης Βασίλειος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Thomas Miller
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λασκαρίδη Σουζάννα
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανανιάδης Τιμόθεος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δαμανάκη Μαρία
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Καρατζά Αικατερίνη-Μαρία
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Facebook Comments