Σε 393 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 οριακά μειωμένος κατά 10% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (438 εκατ. ευρώ). Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 3,8% στα 200 εκατ. ευρώ από 193 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο κύκλος εργασιών όλων των δραστηριοτήτων εκτός Κατασκευής για το πρώτο εξάμηνο 2021 σημείωσε αύξηση 11,4%, στα 208 εκατ. ευρώ.

Επίσης παρουσίασε σταθεροποίηση λειτουργικής κερδοφορίας με συγκρίσιμα EBITDA 76 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020 (72 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA),συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ποσού 26 εκατ. ευρώ για την αρνητική έκβαση διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ έναντι 72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+4,0 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 6μηνου ‘20), των Παραχωρήσεων (+3,7 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 6μηνου ‘20) και του Περιβάλλοντος (+3,1 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 6μηνου 20 ), ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-36,7 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 6μήνου ‘20).

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.06.2021 σε 376 εκατ. έναντι 406 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 438 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 28 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 768 εκατ. ευρώ στις 30.06.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας, διευθύνων σύμβουλος δήλωσε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του ομίλου, εκτός κατασκευής, παρουσίασαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στον αντίποδα, στον κλάδο κατασκευής, αν και ο κύκλος εργασιών του 2ου τριμήνου κινήθηκε οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 1ο τρίμηνο, παρατηρήθηκε κάμψη στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 75,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση. Νέα έργα ύψους 197 εκατ. ευρώ υπεγράφησαν στον κλάδο Κατασκευής στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου, ενώ μετά τις 30.06.21, εταιρίες του κλάδου κατασκευής έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες σε έργα συνολικής αξίας 98 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο δραστικός περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων».

Facebook Comments