Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε “ΒΒ+” από “ΒΒ”, με σταθερό outlook, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης “Scope Ratings” την Παρασκευή, θέτοντας τη χώρα μας ένα “σκαλοπάτι” μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η τρίτη φορά που διεθνής οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και των συνθηκών υψηλής αβεβαιότητας που αυτή έχει προκαλέσει παγκοσμίως, το αξιόχρεο της χώρας μας, δίνοντας ακόμα μία “ψήφο” εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στις προοπτικές της.

Τι οδήγησε στην αναβάθμιση:
1. Η ενίσχυση της υποστήριξης των ευρωπαϊκών θεσμών εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, με τη μορφή μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με την πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη από την ΕΕ, μετά την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ, ενισχύουν την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα του χρέους και δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για την ελληνική κυβέρνηση για περαιτέρω δημόσιες επενδύσεις.

2. Το πολύ ισχυρό προφίλ του δημόσιου χρέους που προκύπτει από τα υποστηρικτικά μέτρα των πιστωτών της ευρωζώνης, τα χαμηλά επιτόκια και την προληπτική διαχείριση του δημόσιου χρέους.

3. Οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιόρισαν τους υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και βελτίωσαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος παράλληλα με την κινητοποίηση επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας αντανακλά την επικαιροποιημένη αξιολόγηση του Οίκου για τη χώρα στις κατηγορίες: “Εγχώριος οικονομικός κίνδυνος”, “Δημοσιονομικός κίνδυνος” και “Κίνδυνος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας”.

Ωστόσο, η Scope Ratings επισημαίνει πως η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας εξακολουθεί να περιορίζεται από:

i) το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο αντικατοπτρίζει την ευαλωτότητα που υπάρχει στην περίπτωση που οι αγορές επανεκτιμήσουν τον κίνδυνο που συνδέεται με τα υπερχρεωμένα κράτη της Ευρωζώνης

ii) τις δυσκολίες του χρηματοπιστωτικού τομέα που σχετίζονται με τους υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον συνεχιζόμενο κίνδυνο στη διασύνδεση μεταξύ κράτους και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

iii) τις διαρθρωτικές αδυναμίες που επηρεάζουν αρνητικά την ασθενή δυναμική ανάπτυξης, και οι οποίες συνδέονται με την υψηλή ανεργία, την περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση, τις δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας και την έλλειψη σημαντικών άμεσων ξένων επενδύσεων.

Facebook Comments