Για φωτογραφία του στο εξώφυλλο βιβλίο σχετικά με τη θανατική ποινή έστειλε εξώδικο στον εκδοτικό οίκο.

 

Facebook Comments