Τα στοιχεία της έρευνας PMI® του Οκτωβρίου υπέδειξαν σημαντική ανάπτυξη του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, καθώς οι λειτουργικές συνθήκες βελτιώνονται με έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Η έντονη εισροή νέων παραγγελιών υποστήριξε τη συνολική άνοδο, ωστόσο η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε από τις ελλείψεις σε υλικά και τους ρυθμούς-ρεκόρ του πληθωρισμού.

Εν τω μεταξύ, οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν με τον δεύτερο σημαντικότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, έχοντας ως αποτέλεσμα ρυθμό-ρεκόρ αύξησης του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών, καθώς οι εταιρείες συνάντησαν δυσκολίες στην προμήθεια υλικών.

Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI® ) είναι ένας σύνθετος δείκτης της απόδοσης της μεταποιητικής οικονομίας.

Προκύπτει από δείκτες σχετικά με τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τον χρόνο παράδοσης προμηθειών και τα αποθέματα προμηθειών. Οποιαδήποτε τιμή πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων υποδεικνύει συνολική βελτίωση των συνθηκών του τομέα.

Ο κύριος δείκτης PMI έκλεισε στις 58.9 μονάδες τον Οκτώβριο, τιμή υψηλότερη από τις 58.4 μονάδες του Σεπτεμβρίου, υποδεικνύοντας έντονη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Η πρόσφατη άνοδος επέκτεινε την περίοδο συνεχών αυξήσεων σε οκτώ μήνες, ενώ η πρόσφατη αύξηση ήταν η τρίτη εντονότερη που έχει καταγραφεί, σε διάστημα μεγαλύτερο των 22 ετών που πραγματοποιείται η συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων. Κεντρικό ρόλο στην άνοδο έπαιξε η σημαντική αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών.

Η αύξηση των πωλήσεων ήταν σε γενικές γραμμές σε αντιστοιχία με την αύξηση που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ παρέμεινε μεταξύ των εντονότερων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Οι εταιρείες κατέγραψαν ισχυρότερη αύξηση της ζήτησης τόσο από το εσωτερικό όσο και από τις διεθνείς αγορές, καθώς η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στον ταξιδιωτικό τομέα οδήγησαν σε αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε από τα σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς οι αναφορές για ελλείψεις σε υλικά και καθυστερήσεις παραδόσεων συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου.

Παρόλ’ αυτά, ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε έντονος και υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής για το 2021. Εν τω μεταξύ, τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν με σημαντικό και επιταχυνόμενο ρυθμό τον Οκτώβριο, επεκτείνοντας την περίοδο συνεχούς δημιουργίας θέσεων εργασίας σε δέκα μήνες.

Παρόλ’ αυτά, ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Με εξαίρεση τη σημαντική επιδείνωση τον Απρίλιο του 2020, τα στοιχεία του Οκτωβρίου υπέδειξαν τη μεγαλύτερη επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης εισροών στην ιστορία της έρευνας.

Οι εταιρείες σε μεγάλο βαθμό απέδωσαν τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών στη συμφόρηση στις μεταφορές και στις ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών.

Κατ’ αναλογία με την υψηλότερη ζήτηση, οι εταιρείες αύξησαν την αγοραστική τους δραστηριότητα στις αρχές του τετάρτου τριμήνου, με σκοπό να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αποθέματα εισροών ενόψει των ελλείψεων σε υλικά. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν στάθηκε αρκετό να σταθεροποιήσει τα επίπεδα των αποθεμάτων, τα οποία υποχώρησαν με σταθερό –μολονότι βραδύτερο– ρυθμό.

Facebook Comments