Τελευταία Κυριακή η σημερινή με ελεύθερη είσοδο για τους πιστούς στις εκκλησίες.

 

Facebook Comments