Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 52,8% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Οκτώβριο 2021 (σε σχέση με το 52,5% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 47,2% των συναλλαγών, σε σχέση με το 47,5% τον προηγούμενο μήνα.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους 55 εκατ., σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους 55 εκατ. το Οκτώβριο.

Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 62,5% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 37,5% για τους Ημεδαπούς.

Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για τον Οκτώβριο ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 6,1 δισ., η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου 5,2 δισ. και η Ολλανδία με αξία χαρτοφυλακίου 4,3 δισ.

Τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 2.184 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σε σχέση με 754 νέους λογαριασμούς τον Σεπτέμβριο.

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2021 έφτασε τα 1.204,39 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 17,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.454,89 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 που η αξία συναλλαγών ήταν 910,76 εκατ. σημειώθηκε αύξηση 32,24%.

Facebook Comments