Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, μεταξύ άλλων αποφάσεών του, το Πληροφοριακό Δελτίο για το 7ετές Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έως 300 εκατ. ευρώ, την έκδοση του οποίου είχε ανακοινώσει η εταιρεία την Τρίτη.

Αναλυτικά, η Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

“Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για  τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως  300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού  δανείου”.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση της Τρίτης, “το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως ευρώ 300.000.000, με ελάχιστο ποσό τα ευρώ 200.000.000, με διάρκεια επτά (7) έτη, τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι κατάλληλες”.

Facebook Comments