Αύξηση 13,4% κατέγραψε το ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του έτους με οδηγό την ανάκαμψη του τουρισμού, που αύξησε τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 86,4%, και διψήφια αύξηση σε επενδύσεις και μεγάλη αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα η ΕΛΣΤΑΤ η αύξηση σε ετήσια βάση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, διαμορφώθηκε από τις επιμέρους αυξήσεις των συντελεστών του ΑΕΠ ως εξής:

– Της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, η οποία παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020.

– Των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020.

– Των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 48,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020 κυρίως λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών όπου μετράται και το αποτέλεσμα του τουρισμού αυξήθηκαν κατά 84,6%.

– Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 58,1%.

Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε και τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, για το οποίο πλέον καταγράφει ύφεση 1,9% από 1,4% στην προηγούμενη ανακοίνωση, και για το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου όπου καταγράφει ανάπτυξη 16,6% έναντι ανάπτυξης 16,4% στην προηγούμενη ανακοίνωσή της. Με βάση τα τρία τρίμηνα του 2021 το ΑΕΠ από την αρχή του χρόνου εμφανίζεται να αυξάνεται πάνω από 9%.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή στο 3ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, η οποία διαμορφώθηκε από τις επιμέρους αυξήσεις:

– Στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 3,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.

– Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που παρουσίασαν αύξηση κατά 12,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.. Ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,0%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 18,7%.

Facebook Comments