Αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι η ενίσχυση της οικονομίας και ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις των επιτοκίων νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με ορισμένους αξιωματούχους να τάσσονται υπέρ του να αρχίσει η συρρίκνωση του ισολογισμού αμέσως μετά.

Τα πρακτικά, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, πρόσφεραν περισσότερες λεπτομέρειες, ως προς τη στροφή της Fed τον περασμένο μήνα προς μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν να επισπεύσουν το τέλος του έκτακτου προγράμματος αγορών ομολόγων που τέθηκε σε εφαρμογή εν μέσω της πανδημίας και εξέδωσαν προβλέψεις βάσει των οποίων αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμιά κατά τη διάρκεια του 2022.

Τα πρακτικά έδειξαν ότι η Fed δεν συζητά απλώς μια αρχική αύξηση των επιτοκίων, αλλά και εάν θα χρησιμοποιήσει έναν δεύτερο “χαρτί” για να περιορίσει τον πληθωρισμό, επιτρέποντας τη μείωση των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και των ενυπόθηκων τίτλων.

Facebook Comments