Οι ελληνικές τράπεζες μεταμορφώνονται, όπως επισημαίνει η Deutsche Bank σε σημερινή της έκθεση και αποφασίζει να ξεκινήσει εκ νέου την κάλυψή του συνόλου του κλάδου.

Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται τώρα στη μέση μιας μεταβατικής περιόδου, όπου τα ζητήματα “κληρονομιάς” παραμένουν ένα βάρος, αλλά η εστίαση αρχίζει να στρέφεται προς την κερδοφορία.

Συνολικά, η γερμανική τράπεζα θεωρεί ότι οι φόβοι για τα κεφάλαια έχουν πλέον ως επί το πλείστον τελειώσει, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι εναπομένουσες προσπάθειες καθαρισμού των ισολογισμών είναι απίθανο να επιβαρύνουν σημαντικά τις προβλέψεις.

Έτσι, το μειούμενο κόστος κινδύνου, με σαφή σύγκλιση μεταξύ όλων των τραπεζών έως το 2023-24, σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση στον δανεισμό που προέρχεται από την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι οι κύριοι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη της κερδοφορίας. Η Deutsche Bank βλέπει ότι η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων RoTE θα διαμορφωθεί στο 7% περίπου το 2023E, για τις περισσότερες συστημικές, παρά τα κάπως υποτονικά έσοδα.

Οι νέες τιμές-στόχοι που δίνει η γερμανική τράπεζα είναι το 1,55 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,5 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, το 1,55 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και το 1,15 ευρώ για την Eurobank ( από 0,80 ευρώ πριν). Για τις Alpha Bank και Εθνική τηρεί σύσταση Buy ενώ για τις Πειραιώς και Eurobank τηρεί στάση hold. Σημιώνεται πως έως τώρα κάλυπτε μόνον την Eurobank και πλέον καλύπτει το σύνολο των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Ελευθερία Κούρταλη

Facebook Comments