“Ταύρος” παραμένει η Citigroup για τη μετοχή της Mytilineos, δίνοντας τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα του 2021 και τις προοπτικές του 2022, και έτσι διατηρεί τη σύσταση “buy” με τιμή-στόχο τα 21,5 ευρώ, βλέποντας σημαντικό περιθώριο ανόδου στο ταμπλό του Χ.Α της τάξης του 37,3%, ενώ τοποθετεί την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση στο 2,9%.

Όπως σημειώνει η αμερικανική τράπεζα, σε ότι αφορά τα αποτελέσματα χρήσης 2021, αναμένει ότι η Mytilineos θα σημειώσει EBITDA στα €355 εκατ., αυξημένα κατά 11% ετησίως από €319 εκατ. το 2020. Η ισχυρότερη κερδοφορία στις επιχειρήσεις αλουμινίου είναι ο βασικός μοχλός για το αυξημένο EBITDA, όπως επισημαίνει. Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιθανό να καταγράψει ισχυρή διαδοχική δυναμική στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2021, καθώς οι υψηλότερες τιμές spot αποδεικνύονται καθαρό κέρδος για την εταιρεία, σε αντίθεση με τις ανησυχίες της αγοράς ότι ο συγκεκριμένος τομέας θα αποτελέσει “βαρίδι” για την εισηγμένη. Οι εκτιμήσεις της Citi για €109 εκατ. EBITDA δ τρίμηνο είναι 24% υψηλότερες σε τριμηνιαία βάση, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να προέρχεται από τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας (+55% σε τριμηνιαία βάση). Η Citi αναμένει ότι καθαρό χρέος της Mytilineos θα διαμορφωθεί στα 841 εκατ. ευρώ (έναντι 536 εκατ. ευρώ το 2020) κυρίως λόγω του guidance της εταιρείας για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 500 εκατ. ευρώ στο έτος. Η αύξηση των νέων δυνατοτήτων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οι ισχυρότερες τιμές αλουμινίου) και οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν βασικό καταλύτη έτσι ώστε τα EBITDA του 2022 να κινηθούν πάνω από 500 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνει η Citi και για αυτό διατηρεί τη σύσταση buy για τη μετοχή της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζει η αμερικάνικη τράπεζα, η Mytilineos θα επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές ενέργειας/φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Mytilineos, θεωρείται ως ένα από τα “βαρίδια” για τα κέρδη της από την αγορά. Ωστόσο, η Citi επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι θετικές κινήσεις στα ελληνικά spreads μεταξύ της τιμής χονδρικής του ρεύματος και το κόστος παραγωγής του με τη χρήση φυσικού αερίου (spark) και η ανάκαμψη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα αντικατοπτριστούν στο EBITDA του δ’ τριμήνου του 2021 στον τομέα. Οι δραστηριότητες διανομής πιθανότατα παρέμειναν ζημιογόνες το δ’ τρίμηνο, όπως προσθέτει. Παρόλο που η Citi αναγνωρίζει τις προκλήσεις κόστους στον τομέα της αλουμίνας από τις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου, τα ισχυρότερα premium της φυσικής αγοράς αλουμινίου και οι κλειδωμένες τιμές θα αντισταθμίσουν το κόστος και με το παραπάνω.


Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments