Την κάλυψη της Alpha Bank με τιμή-στόχο το 1,50 ευρώ (τρέχουσα τιμή 1,29 ευρώ) και ουδέτερη σύσταση ξεκινά και πάλι η Citigroup, σε έκθεσή της.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, η διοίκηση της τράπεζας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στη μείωση των NPEs, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, την αύξηση των προμηθειών και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να επιτύχει την αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας της, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εκτιμήσεις του οίκου κάνουν λόγο για κερδοφορία της τάξεως του 9% το 2024, πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς για 8%.

Facebook Comments