Ο νόμος 4830/2021 μπορεί να αφορά τα ζώα συντροφιάς αλλά είναι ομπρέλα για την προστασία όλων των ζώων. Είναι αδιανόητο στην Κω να μην δέχονται τη μετατροπή του κατηγορητηρίου σε κακούργημα και την παράσταση πολιτικής αγωγής από την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία. Οι κτηνοτρόφοι που λάμβαναν κανονικά επιδοτήσεις γι’ αυτά τα ζώα τα άφηναν εκτεθειμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες να πεθαίνουν από την πείνα πεσμένα στη λάσπη. Το ότι είναι παραγωγικά ζώα δεν τα κάνει να πονάνε λιγότερο, να πεινάνε λιγότερο, να φοβούνται λιγότερο ή να υποφέρουν λιγότερο. Και ο νόμος αυτό το αναγνωρίζει.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, ορισμός 1 «Ζώο» είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο. Σύμφωνα με τον ορισμό 2 «Ευζωία» είναι η καλή φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) έχει εξασφαλισμένο άνετο, ασφαλές, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσής του, (β) δεν υποφέρει από καταστάσεις, όπως πόνος, φόβος και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση. Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:

i.Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.

ii.Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

iii.Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

iv.Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.

v.Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

Δηλαδή, ως προς την ευζωία δε γίνεται καμία διάκριση αν πρόκειται για ζώο συντροφιάς ή για παραγωγικό ζώο και ορίζεται τι είναι ευζωία. Και σίγουρα ευζωία δεν είναι ζώα πεσμένα στη λάσπη νέα ή ετοιμοθάνατα. Χαρακτηριστικό είναι ότι αμέσως μετά στους ορισμούς υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τα «Ζώα Συντροφιάς».

Επίσης, σύμφωνα με το ορισμό 24«Μητρώο παραβατών» είναι το ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα των κατά τόπον Εισαγγελέων και στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων. Το Μητρώο αυτό διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό αποκλείει τη δυνατότητα καταχώρησής του στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυνου ευζωίας ζώου για λογαριασμό νομικού προσώπου.

Πουθενά δεν αναφέρει ότι αφορά αποκλειστικά τα ζώα συντροφιάς, αφορά όλα τα ζώα. Άρα αυτός που κακοποιεί οποιοδήποτε είδους ζώο εγγράφεται ανεξαιρέτως.

Ξεκάθαρο είναι και το άρθρο 24, το οποίο στην παράγραφο 1 κάνει ξεκάθαρη μνεία δίχως καμία διάκριση σε όλα τα ζώα («οποιοδήποτε είδους ζώου):

(α) η κακοποίηση, η κακή και η βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, όπως ιδίως ο δραστικός και ο μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, όπως ενδεικτικά η ιπποπέδη, οι μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, η εργασία που δεν προβλέπεται για το είδος του ζώου, η μη σύννομη αναπαραγωγή, ο εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη και

(β) ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος ζώου), ο εκούσιος τραυματισμός (βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη), οι κυνομαχίες και κάθε είδους μάχες μεταξύ ζώων, η κτηνοβασία, η σεξουαλική κακοποίηση ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων. Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 πρέπει να εφαρμοστούν τα πρόστιμα 43 και 44, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της κτηνοτροφικής μονάδας πρέπει να κατηγορηθούν σε βαθμό κακουργήματος και να τους επιβληθούν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα καθώς βρέθηκαν δεκάδες ζώα σκελετωμένα σε άθλια κατάσταση και έξι εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο χώρο που διαβιούσαν
 

Άρθρο 35
παράγραφος 1

 

43

Κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιοσδήποτε είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης,
εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, εγκατάλειψη)

Άρθρο 24 παρ. 1 περ. α και άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ

5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος

44

Φόνος, βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά,
επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιοσδήποτε οπτικοακουσηκού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά
 

Άρθρο 24 παρ.
1 περ. β και παρ.
2

30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

 

Facebook Comments