Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε σήμερα η Citigroup, τοποθετώντας την πλέον στα 4,00 ευρώ από 2,70 ευρώ πριν, διατηρώντας τη σύσταση neutral  και βλέποντας περιθώριο ανόδου άνω του 10%. Στο bull μάλιστα σενάριο της Citi, η Εθνική μπορεί να πραγματοποιήσει ράλι άνω του 30% με την τιμή-στόχο να φτάνει τα 4,80 ευρώ.

Όπως σημειώνει η αμερικάνικη τράπεζα, η εκκαθάριση των NPEs της Εθνικής προχωρά καλύτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί λόγω των καλύτερων από τις αναμενόμενες τάσεις αθέτησης υποχρεώσεων στο χαρτοφυλάκιο των μορατόριουμ. Στις εκτιμήσεις της ενσωματώνει το υπόλοιπο της προγραμματισμένης μείωσης των NPEs για το 2022 ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προβλέπει μείωση του δείκτη NPE στο 6% έως το 2022, όπως είναι και το guidance της διοίκησης.

Η Citi αναφέρει πως η ΕΤΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου και εσωτερικών μέτρων, η Εθνική έχει βελτιώσει τον δείκτη βασικού κόστους προς έσοδα στο 50% (εννεάμηνο 2020) από 66% το 2015. Εκτιμά ότι η μείωση του κόστους θα συνεχιστεί, οδηγούμενη από περαιτέρω στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και άλλα εσωτερικά μέτρα το 2022-2023 (-2% έως -3% ).

Οι βασικοί καταλύτες σύμφωνα με τη Citi για την Εθνική, είναι οι εξής τέσσερις:

Πρώτον, τα υψηλότερα επιτόκια. Η Citi προβλέπει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μ.β τον Δεκέμβριο και μετά περαιτέρω αύξηση κατά 25 μ.β κάθε έξι μήνες μέχρι το επιτόκιο καταθέσεων να φτάσει το 1%. Αυτό αναμένεται να προσθέσει 1,2% στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROT.

Δεύτερον, οι εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πρώτη δόση της χρηματοδότησης του RRF (4 δισ. ευρώ – δηλαδή περίπου 13% της συνολικής επιχορήγησης και χορήγησης δανείων στην Ελλάδα) εκταμιεύτηκε τον Αύγουστο του 2021, ενώ περαιτέρω δόσεις έως και 5 δισ. ευρώ πρόκειται να εκταμιευθούν το 2022. Η Διοίκηση αναμένει αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,5 δισ. ευρώ ετησίως (δηλαδή, περίπου 5% των ακαθάριστων δανείων του ομίλου του εννεάμηνου του 2021) το 2022, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης Τα εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ήδη 12% υψηλότερα από το 2019 – δηλαδή τα επίπεδα πριν από την Covid.

Τρίτον, το μακροοικονομικό περιβάλλον.  Η Εθνική αναμένει αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 4% την περίοδο 2022-24, υποστηριζόμενη από α) τις καλές προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά ως ποσοστό του ΑΕΠ, β) την αισιοδοξία για μια ανάκαμψη με γνώμονα τις επενδύσεις, η οποία βασίζεται στους ισχυρούς ισολογισμούς, την κερδοφορία και των ταμειακών ροών των ελληνικών επιχειρήσεων, και γ) την ισχυρή ανάκαμψη που αναμένεται στον τουρισμό, με μέρος του χαμένου εδάφους να έχει ήδη ανακτηθεί (έσοδα τουρισμού στο εννεάμηνο του 2021 στο 55% του τον αντίστοιχων επιπέδων του 2019).

Τέταρτον, σημαντικός καταλυτής για την Εθνική είναι και η πληρωμή μερίσματος, η οποία σύμφωνα με τη Citi θα πραγματοποιηθεί το 2023 με την μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,3% χάρη και στη σημαντική μείωση των NPEs η οποία ανοίγει την πόρτα για τα μερίσματα.

Τέλος, όπως αναφέρει πιστεύει ότι το σχέδιο της Εθνικής για επίτευξη διψήφιου δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROE έως το 2023 (έναντι 8,4% που προβλέπει η Citi) είναι φιλόδοξο. Επίσης, όωπς αναφέρει, η ΕΤΕ σχεδιάζει να επιτύχει ένα RΟE 9% φέτος (έναντι 8% που εκτιμά η Citi). “Είμαστε ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξοι για τις προμήθειες (μέση ετήσια αύξησης 9% του 2020-22, έναντι του guidance για +10%) και είμαστε σχεδόν σύμφωνοι με το guidance για τα καθαρά επιτόκια κόστη NII (-3% το 2020-22), τα κόστη (70 εκατ. ευρώ βελτίωση το 2020 -22) και το κόστος κινδύνου CoR (60 μ.β το 2022)”, καταλήγει η Citi.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments