Υπεγράφη σήμερα πρακτικό συμφωνίας μεταξύ της διοίκησης της Alpha Bank και του συλλόγου προσωπικού της τράπεζας, για τη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank (merchant acquiring) στην «Alpha Υπηρεσιών Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία».

Η εταιρεία αποτελεί σήμερα 100% θυγατρική της Τράπεζας, μετά δε την ολοκλήρωση της απόσχισης του ως άνω επιχειρηματικού κλάδου, το 51% των μετοχών της θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΝΕΧΙ S.p.A.», σύμφωνα με το πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2021 μεταξύ της Τράπεζας και της Nexi S.p.A. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνιες προοπτικές για το προσωπικό τής νέας εταιρείας, που θα αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή τής ελληνικής αγοράς, στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών.

Η μεταφορά θα υλοποιηθεί με τους εξής όρους:

-25% αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων.

-Καταβολή από την τράπεζα στο μεταφερόμενο προσωπικό, ποσού αντίστοιχου των δεκαοκτώ (18) μικτών μηνιαίων αποδοχών.

-Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων στην τράπεζα.

-Διατήρηση όλων των οικειοθελών παροχών των υπαλλήλων.

-Διατήρηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού.

-Διατήρηση των ομαδικών νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων.

-Καταβολή του συνολικού ποσού (100%) του ατομικού λογαριασμού τους (εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη), από το ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα Προσωπικού, με δυνατότητα συμμετοχής σε αντίστοιχο πρόγραμμα της νέας εταιρείας.

– Διατήρηση της ίδιας τιμολογιακής πολιτικής στα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια και κάρτες της Τράπεζας.

Ο τομέας αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank, κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά και είναι ο μοναδικός που παρέχει αποδοχή για όλα τα προγράμματα καρτών. Η νέα εταιρεία αναμένεται να διαθέτει πάνω από 150.000 τερματικά POS, να εκκαθαρίζει όγκους άνω των 12 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 93 εκατ. ευρώ έσοδα το 2022, σε pro-forma βάση.

Η επίτευξη συμφωνίας όπως επισημαίνεται επιβεβαιώνει τη διαχρονική στήριξη της Alpha Bank προς τους εργαζομένους στον Όμιλο και, παράλληλα, την αποφασιστικότητά της για τη συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Facebook Comments