Στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα παρουσιάστηκε μία σελίδα από την ιατροδικαστική έκθεση της Ιριδας, η οποία έλειπε. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση για την Ιριδα, στο κομμάτι των ιστολογικών εξετάσεων: «σε πολλαπλές τομές από τον εγκέφαλο παρατηρείται έντονη συμφόρηση των αγγείων του παρεγχύματος και των αγγείων του υπαραχνοειδούς χώρου και περιαγγειακό οίδημα. Σε μια άλλη θέση στην αριστερά κοιλία παρατηρείται εξαγγείωση ερυθρών κυττάρων (αλλοιώσεις ως επί ανοξυγοναιμίας). Ορισμένοι νευρώνες του φλοιού του εγκεφάλου εμφανίζουν στοιχεία νέκρωσης».

Στη σελίδα 4 της ιατροδικαστής αναφέρεται: «σε τομή από τη γλώσσα δεν παρατηρούνται ουσιώδεις αλλοιώσεις. Σε τομές από την συσκευή του λάρυγγα δεν παρατηρούνται ουσιώδεις παθολογοανατομικές αλλοιώσεις. Σε τομές από τον θύμο αδένα παρατηρείται έντονη συμφόρηση. Αναγνωρίζονται σωμάτια Hassall. Σε πολλαπλές τομές από τους λοβούς των πνευμόνων παρατηρείται η ίδια εικόνα σε όλες τις τομές, είτε έντονο οίδημα, έντονη συμφόρηση και διάσπαρτες στικτές αιμορραγικές διηθήσεις του παρεγχύματος.

Αναγνωρίζονται μαρκοφάγα (σιδηροφάγα) εντός των κυψελιδικών χώρων. Σε πολλαπλές τομές που ελήφθησαν από την καρδιά και συγκεκριμένα την δεξιά κοιλία εν συνεχεία με τον δεξιό κόλπο και κοίλη φλέβα, δεν αναγνωρίζονται μικροσκοπικά ο φλεβόκομβος και κολποκοιλιακός κόμβος (Masson). Συμπέρασμα: Υποπλασία – αγενεσία ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς – πνευμονικό οίδημα».

 

 

Facebook Comments