Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να συνεχίσει να επιτρέπει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να δέχονται ως επιλέξιμες εξασφαλίσεις τα ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα που δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος, αλλά πληρούν άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας, για τουλάχιστον όσο συνεχίζονται οι επανεπενδύσεις των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων στο πλαίσιο του έκτακτου πρόγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP).

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Το μέτρο αυτό έγινε γνωστό στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ΕΚΤ για την σταδιακή απόσυρση, σε τρία βήματα, των προσωρινών μέτρων που παρουσίασε τον Απρίλιο του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Facebook Comments