Σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία Σφακιανάκης ΑΕΒΕ για τους όρους της αναδιάρθρωσης του κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας Panergon ΑΕ (σημερινού υπολοίπου 34 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την επίτευξη της συμφωνίας αυτής ολοκληρώνεται συνολικά η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου, καλύπτοντας κοινοπρακτικά και διμερή ομολογιακά δάνεια ύψους 281,9 εκατ. ευρώ δηλ. το 96% του συνολικού δανεισμού. Ο ορίζοντας αποπληρωμής έχει μετατεθεί το 2017, οι ενδιάμεσες δόσεις έχουν μειωθεί δραστικά και η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, τη συνεχιζόμενη εμπορική διείσδυση και τη διαφαινόμενη ομαλοποίηση της αγοράς, διαμορφώνουν πλέον τις αναγκαίες συνθήκες για την οριστική υπέρβαση της κρίσης και τη γρηγορότερη επάνοδο του Ομίλου Σφακιανάκη σε θετικά αποτελέσματα, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Facebook Comments