Επιβαρυντικό στοιχείο η μη συνεργασία με τις Αρχές.

 Facebook Comments