Είχαμε τονίσει το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία από τις αρχές της δεκαετίας του 90, δήλωσε ο Ν. Καραθανασόπουλος.

Facebook Comments