Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε σήμερα τα επιτόκιο της στο 1%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009, καθώς εντείνει τις προσπάθειες της να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που πλέον οδεύει να ξεπεράσει το 10%.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της τράπεζας ψήφισε 6-3 για την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης από το 0,75% προηγουμένως.

Τρία στελέχη της επιτροπής, οι Catherine Mann, Jonathan Haskel και Michael Saunders ζήτησαν μεγαλύτερη αύξηση στο 1,25% προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να εδραιωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Facebook Comments