Τονίζοντας πως ο κλάδος βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, λόγω των αλλαγών στις εκτιμήσεις της για το 2022-24, η Eurobank Equities προχωρά σε αύξηση των τιμών-στόχων, ενσωματώνοντας πλέον καλύτερες λεπτουργικές τάσεις, κυρίως στα έσοδα.

Αναβαθμίζει την Alpha Bank σε “buy” από “hold”, καθώς το προφίλ κινδύνου/απόδοσής της έχει βελτιωθεί μετά την πρόσφατη υποαπόδοση, ενώ διατηρεί τη σύσταση “buy” τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στην Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένης της θετικής προοπτικής κινδύνου-ανταμοιβής, με την Εθνική Τράπεζα ωστόσο να απολαμβάνει θεμελιώδη μεγέθη υψηλότερης ποιότητας.

Έτσι, για την Alpha Bank η τιμή-στόχος τοποθετείται στο 1,42 ευρώ από 1,31 ευρώ πριν, για την Εθνική Τράπεζα στα 4,50 ευρώ από 4,20 ευρώ πριν και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 1,80 ευρώ από 1,74 ευρώ πριν.

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα κέρδη του πρώτου τριμήνου υποδηλώνουν μια καλή αρχή του έτους –οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν σημαντικά καθαρά κέρδη (1,2 δισ. ευρώ) για το α’ τρίμηνο του 2022 λόγω των έκτακτων εσόδων, των χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων και της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων. Τα βασικά έσοδα ήταν χαμηλότερα τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, καθώς η πτώση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων NII (-14% ετησίως) επισκίασε την εντυπωσιακή αύξηση στις προμήθειες (+28% ετησίως). Οι τάσεις στην ποιότητα των οργανικών περιουσιακών στοιχείων ήταν ουδέτερες (μέσος δείκτης NPE στο 9,6%, -30μ.β. σε τριμηνιαία βάση), ενώ τα εποπτικά κεφάλαια (fully loaded)) βελτιώθηκαν (μέσος δείκτης CET 1 στο 12,7%, +60μ.β. σε τριμηνιαία βάση).

Το guidance των διοικήσεων, όπως σημειώνει, ήταν αισιόδοξο παρά τους αντίθετους ανέμους. Οι ομάδες διαχείρισης ήταν αρκετά αισιόδοξες: i) επανέλαβαν τους στόχους κερδοφορίας για το έτος, με ορισμένες από αυτές μάλιστα να υποδηλώνουν ότι οι κίνδυνοι είναι κυρίως ανοδικοί, ii) δήλωσαν ότι υπάρχει ισχυρό μομέντουμ για τη χρηματοδότηση έργων, επαναλαμβάνοντας τους ετήσιους στόχους πιστωτικής επέκτασης (που κυμαίνονται από 1,2 δισ. ευρώ έως πάνω από 2,0 δισ. ευρώ) και iii) δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πίεσης στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, ενώ εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τα επόμενα τρίμηνα δεδομένων των πρωτοβουλιών κρατικής στήριξης και του επιπέδου των καταθέσεων.

Έτσι, η Eurobank Equities αυξάνει τις εκτιμήσεις της για το 2022 κυρίως λόγω των σημαντικών κερδών από συναλλαγές του πρώτου τριμήνου. Οι νέες της συνολικές εκτιμήσεις για τα κέρδη προ προβλέψεων αναθεωρούνται προς τα πάνω κατά 8% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2023-24, αντανακλώντας κυρίως τα υψηλότερα βασικά έσοδα, εν μέρει λόγω της ενσωμάτωσης της αύξησης του Euribor κατά 50 μονάδες βάσης και των υψηλότερων προμηθειών. Η ενσωμάτωση μιας περαιτέρω αύξησης του επιτοκίου κατά 60 μονάδες βάσης (υποθέτοντας το Euribor περίπου 60 μονάδες βάσης έως το 2023) θα μεταφραστεί σε περίπου 12% αύξηση των κερδών. Η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει την άποψη ότι η κερδοφορία του κλάδου βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης με τους κινδύνους ωστόσο να παραμένουν αυξημένοι λόγω της επικρατούσας εξωτερικής αβεβαιότητας.

Τέλος αναφέρει πως διατηρεί εποικοδομητική στάση όσον αφορά την εξέλιξη των θεμελιωδών μεγεθών του ελληνικού κλάδου, λόγω του αρκετά θετικού μακροοικονομικού πλαισίου, των πολύ καθαρότερων ισολογισμών που επιτρέπουν την εστίαση στη δημιουργία κερδών, την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων και τη στρατηγική στροφή των τραπεζών σε δραστηριότητες δημιουργίας προμηθειών. Όσον αφορά την απόδοση της αγοράς, πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι το ασταθές και επισφαλές εξωτερικό περιβάλλον, και ως εκ τούτου διατηρεί μια προσεκτική στάση από τακτικής σκοπιάς, αν και βλέπει αξιοπρεπή ανοδική πορεία μεσοπρόθεσμα. Δεδομένων των προοπτικών κερδοφορίας, βρίσκει την αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών (0,5x το P/TBV του 2022) αρκετά ελκυστική.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments