Οι πράξεις οι οποίες προσάπτονται στην Χρυσούλα Ζαχαροπούλου διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός της ως γυναικολόγου.
Facebook Comments