Με αξιοσημείωτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η εταιρική εκδήλωση της Enel Green Power με θέμα τα «Πράσινα PPAs: Προς μία πράσινη βιώσιμη ενέργεια για την επιχείρησή σας».

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας, προκειμένου να ενημερώσει για τη δραστηριότητά της και τα οφέλη που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες της.

Σκοπός της εταιρικής εκδήλωσης ήταν η συνάντηση και η γνωριμία των στελεχών της Enel Green Power από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τα στελέχη των εγχώριων μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδομένη τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η ενεργειακή αγορά τους τελευταίους μήνες, η εκδήλωση πέτυχε το στόχο της, που ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν διαχρονικά οι ΑΠΕ.

Η Enel Green Power, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα, είχε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει στελέχη και εκπροσώπους από όλες τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας σε μία ξεχωριστή εταιρική παρουσίαση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Enel Green Power είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν διακεκριμένα στελέχη από όλους τους κλάδους της εγχώριας αγοράς βιομηχανικών καταναλωτών, μεταξύ των οποίων Διευθυντές ενέργειας, Οικονομικοί Διευθυντές και Διευθυντές τμημάτων προμηθειών, αναφορικά με τη διεθνή και πολυετή εμπειρία της Εταιρείας στα μακροχρόνια συμβόλαια πράσινης ενέργειας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά, τα εξής:

  • Πράσινα PPAs και πράσινη βιώσιμη ενέργεια για τις επιχειρήσεις
  • Tα πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε καταναλωτές και παραγωγούς
  • Tα ρίσκα που πρέπει να εκτιμήσει η κάθε πλευρά
  • Ο τρόπος με τον οποίο τα πράσινα PPAs θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς μαζί με τις απαραίτητες αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να αποτελέσουν και στη χώρα μας μία βιώσιμη και καθαρή περιβαλλοντικά λύση για ένα σταθερό πλαίσιο τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και, ταυτόχρονα, ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Η Enel Green Power διευκολύνει την ομαλή ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Παράλληλα, βοηθά τις εταιρείες να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες προσφέροντας αξιόπιστες, ανταγωνιστικές, εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έμφαση στη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επίσης, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση του οράματος και του προγραμματισμού της Εταιρείας με άξονα την περαιτέρω ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην ελληνική επικράτεια, ενώ υπογραμμίστηκαν οι νέες δυνατότητες κοινών δράσεων προώθησης της βιωσιμότητας και της Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας (CSV) για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εγκαθίστανται σταθμοί ΑΠΕ ή στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές βιομηχανίες.

Facebook Comments