Οι καταναλωτές παίρνουν τα προϊόντα και φεύγουν χωρίς να τα πληρώσουν.
Facebook Comments