Η Alpha Bank ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της The Capital Group Companies την 11.07.2022, η τελευταία κατέχει κατά την 08.07.2022, έμμεσα (μέσω της Capital Research and Management Company), 104.737.156 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 5%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Facebook Comments