Η ισοτιμία μετατροπής μεταξύ του ευρώ και του κροατικού kuna στα 7,53450 κούνα ανά 1 ευρώ.
Facebook Comments