Ποιοι και γιατί απορρίφθηκαν από το power pass. Καλύπτεται και ο Ιούνιος, ενώ το επιπλέον ποσό θα δοθεί έως αρχές Σεπτεμβρίου.
Facebook Comments