Περιορίστηκε δραστικά το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε ταμειακή βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 7,847 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 13,290 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σε 24,187 δισ. ευρώ, από 19, 700 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 30,034 δισ. ευρώ, από 31.474 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021.

Το πρωτογενές έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης περιορίστηκε στα 3,8 δισ. ευρώ από 9,2 δισ. ευρώ πέρυσι.

Μειωμένη στα 3,9 δισ. ευρώ, από 4 δισ. ευρώ πέρυσι, ήταν και η δαπάνη για τόκους.

Facebook Comments