Η Alpha Bank σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Light για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους 0,4 δισ. ευρώ και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,2 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε., σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Light για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων (το “Χαρτοφυλάκιο”) συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους Ευρώ 0,4 δισ. και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,2 δισ. με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021 (η “Συναλλαγή”). Το τίμημα της Συναλλαγής έχει συμφωνηθεί στα Ευρώ 34 εκατ.

Η Συναλλαγή συμβάλλει στην εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank, μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0.5 ποσοστιαία μονάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2022.”

Facebook Comments