Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου.

Το λιανικό εμπόριο αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασμού των καταναλωτών, μέσω της μεταπώλησης υλικών αγαθών ή υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων με επιδίωξη το κέρδος.

1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 3,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,4% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,67 δισ. ευρώ και αύξηση 2,1% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,0 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2022 σε σχέση με τον Μάιο 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 58,1%.

• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 49,1%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2022 σε σχέση με τον Μάιο 2021 είναι:

• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, μείωση 14,2%
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 3,3%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2022 σε σχέση με τον Μάιο 2021 είναι:

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 65,5%.
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 32,2%.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα1, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 0,83 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,5% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,73 δισ. ευρώ και αύξηση 1,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,82 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2022 σε σχέση με τον Μάιο 2021 είναι:

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 83,5%.
• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 14,7%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2022 σε σχέση με τον Μάιο 2021 είναι:

• Περιφέρεια Ηπείρου, μείωση 14,0%.
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 4,4%.

Facebook Comments