Σε αγορά 70 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) λήξης Δεκεμβρίου 2022 με υποκείμενο προϊόν μετοχές της εταιρείας προέβη την 21.07.2022 ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η LAMDA Development S.A. μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε.

Το μέγεθος του κάθε ΣΜΕ αντιστοιχεί σε 100 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €39.900 με μέση τιμή αγοράς €5,70, αναφέρει η εταιρεία.

Facebook Comments