Ενώ η Ελλάδα φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο επίμονα υψηλού πληθωρισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στην ΕΕ έφτασε στο 9,6% τον Ιούνιο του 2022, το οποίο είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1983. Αν και τα παγκόσμια ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που ευθύνονται εν μέρει για την πρόσφατη άνοδο των τιμών έχουν μετριαστεί ελαφρώς, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις εξοπλισμού και υλικών.

Αν και δεν είναι το βασικό σενάριο της Moody’s, ωστόσο η πλήρης διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει αυτές τις πιέσεις, θα αποδυναμώσει την οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσει τον κίνδυνο ενός στασιμοπληθωριστικού περιβάλλοντος.

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια ως απάντηση στον πληθωρισμό, αλλά η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τα αυξημένα βάρη χρέους και η απόκλιση του οικονομικού κύκλου θα περιπλέξουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Νότια Ευρώπη είναι σε κάθε περίπτωση περισσότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού.

Η Μάλτα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Κροατία, είναι πιο ευάλωτες επειδή είναι πιο πιθανό να δουν τις μεταβατικές αυξήσεις τιμών να γίνονται μόνιμες και να έχουν σχετικά χαμηλές δυνατότητες πολιτικής.

Παρόλο που η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία είναι λιγότερο ευάλωτες στον πληθωρισμό, τα ήδη υψηλά επίπεδα χρέους, η όλο και μεγαλύτερη έκθεση σε κυμαινόμενα επιτόκια και οι σημαντικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων που έχουν τους επόμενους 12 μήνες, αυξάνουν τους κινδύνους.

Τέλος όπως τονίζει ο οίκος, η Ελλάδα και η Ρουμανία φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα σενάριο “ριζωμένου” πληθωρισμού, ωστόσο οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ε.Ε.

Ελευθερία Κούρταλη

Facebook Comments