Βασικό ζητούμενο είναι να έχει παρέλθει 10ετία πριν από τη βεβαίωση της οφειλής ή στη συνέχεια μέχρι την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά την περίοδο 2006 – 2012.

Facebook Comments