Το πράσινο φως στη χρονική επέκταση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου (αντί 27 Σεπτεμβρίου), σε μετρητά, υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η περίοδος μέχρι τις 27 Οκτωβρίου για τους νέους μετόχους εξακολουθεί να ισχύει.

Ειδικότερα:

Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 5/9/2022 δημοσιευμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Facebook Comments