Συνέχισαν να σκαρφαλώνουν οι αποδόσεις στις δημοπρασίες των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.

Έιδικότερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,35% στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, από 0,45% στην προηγούμενη δημοπρασία στις αρχές Αυγούστου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.310 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,10 φορές, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Facebook Comments